1. Náplň činnosti BT 2000
  2. Obecně platná pravidla
  3. Obecná kritéria pro určení obtížnosti etapy
  4. Další informace

Náplň činnosti BT 2000

Podnikání cyklistických výletů po blízkém i dalekém okolí našeho města s cílem seznámit se s krajinou moravskotřebovské kotliny. Nedílnou součástí jednotlivých etap pak kromě hodnotných sportovních výkonů je také ochutnávka nápojů v četných osvěžovnách. O tom, že jsme zvolili správnou formu a předmět činnosti, svědčí dobré reference našich spokojených členů a neustále se rozšiřující peloton závodníků.
Všechny, kteří ještě váhají se vstupem do BT 2000, bych chtěl vyzvat k aktivní účasti na některé z dalších etap. A těm, kteří mají obavy, že jejich výkonnost není na patřičné úrovni, bych chtěl jejich rozhodování ulehčit citací našeho hesla, které v sobě plně nese coubertinovský duch:"I na špatném kole lze projet světa kraj a tak blíže poznat mnoho krásných hospůdek".


    Obecně platná pravidla
Chování: - každý účastník se musí chovat dle pravidel silničního provozu a jede na vlastní nebezpečí
- na etapách se všichni účastníci musí chovat jako praví gentlemani a vzájemně si pomáhat
- bez ohledu na věk, společenské, pracovní a jiné postavení si jsou všichni bikeři a bikerky rovni a vzájemně si všichni tykají
- správný biker chodí na start etapy včas a nenechává na sebe čekat ostatní členy týmu, opakované pozdní příchody budou považovány za pohrdání kolektivem BT 2000 s následnými sankcemi na bodovém hodnocení
Startovné:- tohle všechno Vám poskytneme zcela zadarmo
- od roku 2002 se vybírá dobrovolný příspěvek v min. výši 5 Kč na etapu, z něhož budou hrazeny náklady na kroniku BT2000, fotky, ceny do soutěží
Občerstvení: svlažit hrdlo lze v několika stacionárních občerstvovacích stanicích, jejichž funkčnost již byla několikrát testována při předešlých etapách, hradí si účastník z vlastní kapsy
Vybavení: silniční, trekingové, crossové nebo horské kolo v dobrém technickém stavu
dle vlastního uvážení náhradní duši, sadu nářadí, sadu na lepení veloduší, pumpu
oblečení podle počasí a vlastní potřeby
určení funcionáři mají povinnost vozit takové vybavení, aby mohli plnohodnotně plnit poslání spojené s výkonem jejich funkce
Poznámka: v případě velmi nepříznivého počasí se etapa nekoná, bude dáno včas na vědomí
Upozornění: sběrný autobus pro odpadlíky nebude přistaven

Kritéria pro určení obtížnosti etapy
Kategorie Délka etapy  Profil etapy  
Lehkádo 30 kmrovinatá
Nenáročná31 až 49 kmrovinatá
do 30 kmkopcovitá
Středně obtížná50 až 69 kmrovinatá
31 až 44 kmkopcovitá
Obtížná70 až 85 kmrovinatá
45 až 60 kmkopcovitá
Těžkánad 85 kmrovinatá
nad 60 kmkopcovitá

Další informace

Pokud nám chcete něco napsat nebo sdělit, proveďte tak volbou Pište nám. Zde také pište svoje prožitky z etap, každý biker by měl napsat alespoň jeden příspěvěk. Pokud nemáte zajímavý zážitek, tak alespoň napište, zda se vám etapa líbila nebo nelíbila a proč. Podle těchto reakcí pak budeme moci lépe plánovat následující etapy.


Žádost o zařazení sebe či někoho jiného do funkce s oddůvodněním žádosti posílejte též na adresu prezidentů. Žádost bude posouzena, v oddůvodněných případech schválena.
Výběr ještě nepoužitých funkcí: mechanik, tiskový mluvčí, nosiči tekutin a další si vymýšlejte sami.