Informace z hradu - Moravská Třebová - cyklistika - BT2000


Informace z hradu

  1. Náplň činnosti BT2000
  2. Obecně platná pravidla
  3. Propozice soutěže O trikot
  4. Obecná kritéria pro určení obtížnosti etapy
  5. Další informace
  6. Historie BT2000

Náplň činnosti BT2000

Podnikání cyklistických výletů po blízkém i dalekém okolí našeho města s cílem seznámit se s krajinou moravskotřebovské kotliny. Nedílnou součástí jednotlivých etap pak kromě hodnotných sportovních výkonů je také ochutnávka nápojů v četných osvěžovnách. O tom, že jsme zvolili správnou formu a předmět činnosti, svědčí dobré reference našich spokojených členů a neustále se rozšiřující peloton závodníků.
Všechny, kteří ještě váhají se vstupem do BT2000, bych chtěl vyzvat k aktivní účasti na některé z dalších etap. A těm, kteří mají obavy, že jejich výkonnost není na patřičné úrovni, bych chtěl jejich rozhodování ulehčit citací našeho hesla, které v sobě plně nese coubertinovský duch:"I na špatném kole lze projet světa kraj a tak blíže poznat mnoho krásných hospůdek".

Obecně platná pravidla

Chování
Každý účastník se musí chovat dle pravidel silničního provozu a jede na vlastní nebezpečí.
Na etapách se všichni účastníci musí chovat jako praví gentlemani a vzájemně si pomáhat.
Bez ohledu na věk, společenské, pracovní a jiné postavení si jsou všichni bikeři a bikerky rovni a vzájemně si všichni tykají.
Správný biker chodí na start etapy včas a nenechává na sebe čekat ostatní členy týmu, opakované pozdní příchody budou považovány za pohrdání kolektivem BT2000 s následnými sankcemi na bodovém hodnocení.
Startovné
Tohle všechno Vám poskytneme zcela zadarmo.
Občerstvení
Svlažit hrdlo lze v několika stacionárních občerstvovacích stanicích, jejichž funkčnost již byla několikrát testována při předešlých etapách, hradí si účastník z vlastní kapsy.
Vybavení
Silniční, trekingové, crossové nebo horské kolo v dobrém technickém stavu.
Dle vlastního uvážení náhradní duši, sadu nářadí, sadu na lepení veloduší, pumpu.
Oblečení podle počasí a vlastní potřeby.
Určení funcionáři mají povinnost vozit takové vybavení, aby mohli plnohodnotně plnit poslání spojené s výkonem jejich funkce.
Poznámka
V případě velmi nepříznivého počasí se etapa nekoná, bude dáno včas na vědomí.
Upozornění
Sběrný autobus pro odpadlíky nebude přistaven.

Propozice soutěže O trikot nejaktivnějšího bikera/bikerky

HlediskoBodyPoznámka
účast na etapě5za 1 účast na etapě
účast v soutěži
umístění v soutěži
1
15, 13, 11, 9,8,7 a 5
za účast v soutěži vyhlášené během etapy
za 1. - 6. místo a za dokončení soutěže
za ujetý 1 km0.1za každý ujetý 1 km
drink1za zakoupení a vypití minimálně 1 nápoje (pivo, víno, grog, nealko)
pišingr1za zakoupení a snězení minimálně 1 pišingru (oplatek, čokoláda, tyčinka, utopenec, párek, zavináč, koleno, polévka, oběd)
pisálek1za publikovaný zážitek v hodnocení etapy
přínoskumulace kladných a záporných bodůbude průběžně kumulováno (chování se podle pravidel BT2000, loajálnost k hradu, estetický přínos, reprezentace na veřejnosti, kladná reklama, podíl na zajištění akcí týmu ...)
neboduje se:- vše, co není uvedeno v tabulce (tvrdý alkohol, atd.)
- konzumace v cílové osvěžovně

Všechny vás tímto vyzýváme k vynaložení maximálního úsilí pro dosažení co nejlepších výsledků. Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami na slavnostním banketu, který proběhne na sklonku cyklistické sezóny. Mnoho zdaru při získávání kladných bodů do hodnocení vám přejí prezidenti BT2000.

Poznámka
Prezidenti se této soutěže nezúčastní, neboť jsou téměř ve všech ukazatelích nejlepší a tudíž by vyhlášení této soutěže postrádalo smyslu.

Kritéria pro určení obtížnosti etapy

Kategorie Délka etapy  Profil etapy  
Lehkádo 30 kmrovinatá
Nenáročná31 až 49 kmrovinatá
do 30 kmkopcovitá
Středně obtížná50 až 69 kmrovinatá
31 až 44 kmkopcovitá
Obtížná70 až 85 kmrovinatá
45 až 60 kmkopcovitá
Těžkánad 85 kmrovinatá
nad 60 kmkopcovitá

Další informace

Pokud nám chcete něco napsat nebo sdělit, proveďte tak volbou Pište nám. Zde také pište svoje prožitky z etap, každý biker by měl napsat alespoň jeden příspěvěk. Pokud nemáte zajímavý zážitek, tak alespoň napište, zda se vám etapa líbila nebo nelíbila a proč. Podle těchto reakcí pak budeme moci lépe plánovat následující etapy.

Žádost o zařazení sebe či někoho jiného do funkce s oddůvodněním žádosti posílejte též na adresu prezidentů. Žádost bude posouzena, v oddůvodněných případech schválena.

Výběr ještě nepoužitých funkcí: mechanik, tiskový mluvčí, nosiči tekutin a další si vymýšlejte sami.

Historie BT2000

Historie našeho týmu sahá do minulých let, kdy jsme existovali jako neorganizované volné sdružení amatérských cyklistů.

Z naší činnosti se z roku 1998 zachovala pouze fotodokumentace z jedné etapy a z roku 1999 pouze výběr několika etap a fotodokumentace jedné etapy..

Ročník 1998

Posílám s omluvou opožděně fotodokumentaci z výpravy cyklistů do Lanškrouna, na záběrech figuruje pouze vrcholový team.
Zároveň přeji všem příjemné a klidné svátky a Silvestra takového, aby se mohli všichni svěží a radostně ráno 4.1.1999 zapojit do pracovního procesu.
čau PS

Ročník 1999

První letošní cyklo-výjezd ...
... se uskuteční (za vlídného počasí) zítra (26.5).
Sraz: 16:00 u podnikové prodejny.
Cíl: hospoda Pěčíkov.
Trasa cesty bude operativně upřesněna.
Návrat cca v 19:00.
JJ
Pozvánka na 2. cyklovýlet
Dne 2.6.1999 se uskuteční 2. letošní cyklovýlet - open pro amatéry i profesionály.
SRAZ: v 16.00 u podnikové prodejny
HLAVNÍ CÍL: zatopený lom v Březinách s možností koupání. Trať vede přes Boršov, potom lepší lesní cestou pod Hřebčem až k samotnému lomu.
DALŠÍ CÍL: na zpáteční cestě osvěžovna v Křenově
PROFIL TRATě: převážně rovinatý s menším převýšením, celková délka je 40 km.
VYBAVENÍ: Na individuálním uvážení, doporučují se horská kola, crossová kola a trekinková kola, nevhodné jsou pouze galusky.
NÁVRAT: Předpokládaný návrat je do 19.00 hodin.
UPOZORNěNÍ: Sběrný autobus pro odpadlíky NEBUDE přistaven.
Studentům z Liberce mohou být kola zapůjčena. Nechť mi dají vědět do 2.6.99 cca do 11. 00 hodin.
Případné dotazy Vám já - V. D. nebo T. S. rádi zodpovíme a zítra se těšíme na Vaši účast.
S pozdravem ŠLAPEJ DÁL. VD.
Fotodokumentace vrcholového týmu z Křenova, Březiny a z osvěžovny U Stupky.
Pozvánka na 3. cyklovýlet
Dne 8.6.1999 se uskuteční 3. letošní cyklovýlet - open pro amatéry i profesionály.
SRAZ: v 16.00 u podnikové prodejny
HLAVNÍ CÍL: přehradní nádrž v Bušínově s možností koupání. Trať vede přes Petrušov, potom lepší lesní cestou na Jahodnici, ze které následuje sjezd k přehradě. Zde je možno se osvěžit koupelí v přehradě nebo v nedaleké osvěžovně.
DALŠÍ CÍL: na zpáteční cestě osvěžovna v Maletíně.
PROFIL TRATě: mírně vlnitý - nenáročný, se dvěma prudšími, ale krátkými kopci, které lze v pohodě i vyjít, celková délka je 45 km.
VYBAVENÍ: Na individuálním uvážení, doporučují se horská kola, crossová kola a trekinková kola. Tentokrát lze jet i na galuskách, i když to není idealní.
NÁVRAT: Předpokládaný návrat je do 19.00 hodin, lze jej individuálně urychlit.
UPOZORNěNÍ: Sběrný autobus pro odpadlíky NEBUDE přistaven.
Studentům z Liberce mohou být kola zapůjčena. Nechť mi dají vědět.
VÝZVA: Neváhejte a pojďte se s námi projet. Bude to stát opět za to. Případně s sebou vemte i své kamarády.
Případné dotazy Vám já - V. D. nebo T. S. rádi zodpovíme.
S pozdravem ŠLAPEJ DÁL. VD.
Pozvánka na 4. cyklovýlet
Dnes, 30.6.1999 se uskuteční 4. letošní cyklovýlet - open pro amatéry i profesionály.
SRAZ: v 16.00 u podnikové prodejny
HLAVNÍ CÍL: Lanškroun rybník.
Trať povede přes Třebářov, Tatenice a Lubník. Zpět přes Žichlínek a Rychnov.
PROFIL TRATě: rovinatý - nenáročný, se dvěma mírnými kopci, které lze v pohodě i vyjít, celková délka je 45 km.
VYBAVENÍ: Na individuálním uvážení, doporučují se silniční nebo trekkingová kola. Galusky výhodou.
NÁVRAT: Předpokládaný návrat je do 19.30 hodin, podle teploty vody v rybníku.
UPOZORNěNÍ: Sběrný autobus pro odpadlíky NEBUDE přistaven.
VÝZVA: Neváhejte a pojďte se s námi projet. Bude to stát opět za to. Případně s sebou vemte i své kamarády.
Případné dotazy Vám já - V. D. nebo T. S. rádi zodpovíme.
S pozdravem ŠLAPEJ DÁL. VD.
Pozvánka na 6. cyklovýlet
Dne 29.7.1999 - čtvrtek se uskuteční 6. letošní cyklovýlet - open pro amatéry i profesionály.
SRAZ: v 16.00 u podnikové prodejny
HLAVNÍ CÍL: Jsou dvě varianty pro trasu, která se vybere podle hlasování účastníků.
  1. M.T. - Svojanov - Maletín - Krchleby - řepová - Mírov (pro některé je zde konečná v místní ubytovně) - Svojanov - M.T. , přibližně 50 km
  2. M.T. - Křenov - Zadní Arnoštov (zastávka na ranči) - Víska u Jevíčka - Chornice - Městečko Trnávka - M.T. , přibližně 45 km
PROFIL TRATě: rovinatý s několika kopečky
VYBAVENÍ: Na individuálním uvážení, doporučují se silniční nebo trekkingová kola. Plavky a nafukovací kruhy s sebou.
NÁVRAT: Předpokládaný návrat je mezi 19 a 20 hodinou, podle potřeby.
UPOZORNěNÍ: Sběrný autobus pro odpadlíky NEBUDE přistaven.
VÝZVA: Neváhejte a pojďte se s námi projet. Bude to stát opět za to. Případně s sebou vemte i své kamarády.
Případné dotazy Vám já - V. D. nebo T. S. rádi zodpovíme.
S pozdravem ŠLAPEJ DÁL. VD.
Pořídil:
Tomix (dne 08.04.2003 v 20:00 hodin)
Změnil:
Qěták (dne 17.05.2018 v 18:49 hodin)
Vytisknout stránku